Psykolog och KBT-terapeut Maria Frisk på Östermalm i Stockholm. Alla frågor och problem är välkommna. Psykolog online eller på plats.

Ibland kan man behöva någon att samtala med om problem, konflikter eller andra frågeställningar som uppstår. Tillsammans arbetar vi med din utveckling, oavsett vad det är. Med fri inriktning på samtalen erbjuder jag även mer metodspecifik psykoterapi när det behövs exempelvis KBT - Kognitiv beteendeterapi och EMDR - traumabehandling.

Vanliga orsaker till att söka stöd kan till exempel vara

- Ångest och depression

- Stress, oro och utmattning

- Svårigheter att hantera relationer eller ensamhet

- Livsavgörande förändringar och trauman

- Funderingar kring nuet och framtiden

- Sömnsvårigheter eller svårigheter att koppla av

Jag har även en mottagning i Göteborg:

psykologmariagbg.se

.

PSYKOTERAPI/KBT

Arbeta med ökad självinsikt, problemlösning och förståelse

I början av terapin går vi igenom de problem och utmaningar du står inför. Att förstå problem och relationer, mönster och sammanhang leder till ökad självinsikt och ger nya möjligheter till förändring och utveckling. Ibland är en kortare kontakt tillräckligt för att du ska komma vidare men under terapin kan många olika frågor dyka upp som behöver mer tid och utrymme.

Vi väljer tillsammans ett arbetssätt och samtalsklimat som gynnar dig. Några av de vanligaste behandlingsmetoderna jag erbjuder är psykodynamisk terapi och KBT, Kognitiv beteendeterapi och DBT- Dialektisk beteendeterapi.

Ibland kan det fria samtalet vara det som känns allra mest givande. Min terapeutiska grundhållning bygger på ett starkt intresse för människan där förståelse, acceptans och utveckling är viktiga ledord.

Pris 1400 kr / 50 min

Via telefon: 1200 kr / 50 min

.

PAR- OCH FAMILJESAMTAL

Hitta sätt att förstå varandra och skapa positiva beteendemönster

Många svårigheter som vi människor har handlar om hur vi relaterar till varandra i de nära relationerna. Att få en utomstående professionell part att samtala med kan förbättra kommunikationen så att ni kan nå varandra bättre.

I första hand handlar det om att ni tar er tid att se och förstå varandra för att kunna veta hur ni ska gå vidare. Därefter arbetar vi med konstruktiv kommunikation och konfliktlösnings-strategier så att ni kan komma förbi negativa beteendemönster. Finns det frågor och funderingar kring om ni ska fortsätta leva tillsammans eller separera kan parterapi stödja både avslut och/eller fortsättning.

Alla par- och familjemedlemmar i olika konstellationer är välkomna!

Pris 2100 kr / 90 min

.

KRIS & TRAUMA

När något överväldigande inträffat och vardagens trygghet rubbas

För att förstå krisreaktioner och få hjälp att bemästra sin tillvaro kan en psykologisk “första hjälpen” vara stödjande och stabiliserande. Efter det kan fortsatt krishantering och stöd behövas. Därefter anpassas behandlingen efter individens eget sätt att läka på. Ibland kan olika faser i livet och dess påfrestningar också utlösa krisreaktioner som behöver bearbetas.

Om du har upplevt psykiska trauman i livet och plågas av det i ditt dagliga liv kan EMDR (internationellt erkänd traumabehandlingsmetod vid PTSD) vara till hjälp. Jag har utbildning och erfarenhet av att ha arbetat med EMDR men jag har också mött människor med svåra trauman där det psykoterapeutiska samtalet är tillräckligt.

För de som har arbetat med eller hjälpt till i samband med en kris/traumatisk händelse kan stöd och avlastningssamtal erbjudas enskilt och i grupp.

Pris 1400 kr / 50 min

.

ORGANISATIONS- OCH CHEFSSTÖD

Skapa en bättre arbetsmiljö med hjälp av handledning och ledarskapsutveckling

Under flera års tid har jag arbetat med ledarskap och arbetsmiljöfrågor i organisationer i både offentlig och privat sektor. Psykosocial kartläggning av arbetsmiljön, grupputveckling, konflikthantering och trepartssamtal är några exempel på insatser som jag kan bidra med. Jag kan också ge handledning till chefer att hantera medarbetare, förändring och svåra situationer. Arbetslivets höga tempo, stress och krav på föränderlighet och flexibilitet skapar svårigheter för många. Att i första hand stödja cheferna har stor betydelse för organisationen.

Pris 2200 kr / 50 min (ex moms)

.

OM MIG

Jag är legitimerad psykolog från Göteborgs Universitet och legitimerad psykoterapeut från Stockholms Universitet med inriktning kognitiv beteendeterapi, KBT.

Jag har arbetat länge som psykolog inom skola, sjukvård och psykiatri med barn, unga och vuxna. Sedan några år tillbaka har jag också arbetat inom privata sektorn med företagshälsovård, individuell terapi, chefshandledning, krishantering, arbetsmiljöfrågor och organisationsuppdrag.

Som legitimerad psykolog och psykoterapeut står man under socialstyrelsens tillsyn. Jag är också medlem i psykologförbundet och psykologföretagarna.

.

KONTAKT

TELEFON 0706406024 | MAIL maria.frisk.sthlm@icloud.com | ADRESS Linnégatan 44-46, 114 57, Östermalm, Stockholm

Jag har även en mottagning i Göteborg:

psykologmariagbg.se

INFORMATION & ÅTERBUD

Tidsbokning sker bäst via SMS eller email.

Vid av- eller ombokning inom 24h debiteras fullt pris (om ej akut sjuk).

Vid fler än 2 av- eller ombokningar under 1 år debiteras 500 kr/gång.

Faktura via email och inbetalning via swish samma dag som bokat besök.

×

Östermalm, Stockholm

Psykolog och KBT-terapeut Maria Frisk
på Östermalm, i Stockholm. Alla frågor och problem är välkommna. Psykolog online eller på plats.

Ibland kan man behöva någon att samtala med om problem, konflikter eller andra frågeställningar som uppstår. Tillsammans arbetar vi med din utveckling, oavsett vad det är. Med fri inriktning på samtalen erbjuder jag även mer metodspecifik psykoterapi när det behövs exempelvis KBT - Kognitiv beteendeterapi och EMDR - traumabehandling.

Vanliga orsaker till att söka stöd kan till exempel vara

- Ångest och depression

- Stress, oro och utmattning

- Svårigheter att hantera relationer eller ensamhet

- Livsavgörande förändringar och trauman

- Funderingar kring nuet och framtiden

- Sömnsvårigheter eller svårigheter att koppla av

Jag har även en mottagning i Göteborg:

psykologmariagbg.se

KONTAKT

TELEFON 0706406024

MAIL maria.frisk.sthlm@icloud.com

ADRESS Linnégatan 44-46, 114 57, Östermalm, Stockholm

INFORMATION & ÅTERBUD

Tidsbokning sker bäst via SMS eller email.

Vid av- eller ombokning inom 24h debiteras fullt pris (om ej akut sjuk).

Vid fler än 2 av- eller ombokningar under 1 år debiteras 600 kr/gång.

Faktura via email och inbetalning via swish samma dag som bokat besök.