×

Östermalm, Stockholm

PAR- OCH FAMILJESAMTAL

Hitta sätt att förstå varandra och skapa positiva beteendemönster

Många svårigheter som vi människor har handlar om hur vi relaterar till varandra i de nära relationerna. Att få en utomstående professionell part att samtala med kan förbättra kommunikationen så att ni kan nå varandra bättre.

I första hand handlar det om att ni tar er tid att se och förstå varandra för att kunna veta hur ni ska gå vidare. Därefter arbetar vi med konstruktiv kommunikation och konfliktlösnings-strategier så att ni kan komma förbi negativa beteendemönster. Finns det frågor och funderingar kring om ni ska fortsätta leva tillsammans eller separera kan parterapi stödja både avslut och/eller fortsättning.

Alla par- och familjemedlemmar i olika konstellationer är välkomna!

Pris 2100 kr / 90 min