×

Östermalm, Stockholm

PSYKOTERAPI/KBT

Arbeta med ökad självinsikt, problemlösning och förståelse

I början av terapin går vi igenom de problem och utmaningar du står inför. Att förstå problem och relationer, mönster och sammanhang leder till ökad självinsikt och ger nya möjligheter till förändring och utveckling. Ibland är en kortare kontakt tillräckligt för att du ska komma vidare men under terapin kan många olika frågor dyka upp som behöver mer tid och utrymme.

Vi väljer tillsammans ett arbetssätt och samtalsklimat som gynnar dig. Några av de vanligaste behandlingsmetoderna jag erbjuder är psykodynamisk terapi och KBT, Kognitiv beteendeterapi och DBT- Dialektisk beteendeterapi.

Ibland kan det fria samtalet vara det som känns allra mest givande. Min terapeutiska grundhållning bygger på ett starkt intresse för människan där förståelse, acceptans och utveckling är viktiga ledord.

Pris 1400 kr / 50 min

Via telefon: 1200 kr / 50 min